Oddlužení Pardubice

Nevíte si rady s podáním návrhu na povolení oddlužení? Potřebujete se zbavit dluhů? Přesahují dluhy Vaše možnosti? Pak by jste měli zvážit využití oddlužení, při kterém Vám nabízíme právní služby pro Pardubice a okolí.

Oddlužení

Oddlužení Vám pomůže vyřešit Vaší situaci s dluhy. Pro splnění podmínek oddlužení je nutné splatit alespoň 30 % závazků a plnit další podmínky. Jedině v takovém případě dojde k Vašemu oddlužení, kdy Vám bude odpuštěn zbytek dluhů.  

Návrh na povolení oddlužení

Pro splnění oddlužení je nutné již v návrhu splnit všechny zákonné povinnosti (tedy správně sepsaný návrh včetně nezbytných příloh). Návrh se podává u místně příslušného krajského soudu. Sepis návrhu není rutinní záležitostí a jeho kvalita často rozhoduje o dalším osudu oddlužení. 

AK Skála řeší oddlužení pro Pardubice

Pokud se obrátíte na naši kancelář, Vaše šance se zvýší. AK Skála Vám při oddlužení poskytne odborné právní služby. 
Služby jsou poskytovány ve Východních Čechách, přededvším v Pardubicích a dále v Hradci Králové, Novém Bydžově, Jaroměři a Dvoře Králové nad Labem.

Více naleznete v sekci úpadek.

Články k tématu
04 06 2019

Novelou insolvenčního zákona se od června 2019 stalo oddlužení dostupnější pro širší okruh osob.

13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

Kontaktní formulář