Některé změny v oddlužení od 1.7.2017

13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

 

  • sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení pouze advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou právnickou osobou z rozhodnutí ministerstva, vyjma výjimek uvedených v zákoně. Tím dochází k zamezení situace, kdy insolvenční návrhy sepisovali nekompetentní osoby;
  • cena za sepis návrhu u advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správce bude nově činit 4.000,- Kč bez DPH u jednotlivce, v případě společného oddlužení manželů 6.000,- Kč bez DPH. Nově tak nebudou dlužníci za návrh hradit částky, které v mnohých případech mnohonásobně přesahovaly nyní stanovenou odměnu;
  • přezkum nově u insolvenčního správce.
Články k tématu
04 06 2019

Novelou insolvenčního zákona se od června 2019 stalo oddlužení dostupnější pro širší okruh osob.

13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

Kontaktní formulář