Oddlužení Insolvence Chci oddlužení
Odborná právní pomoc při Vašem oddlužení
Články k tématu
13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

10 02 2015

Od 1.1.2014 insolvenční zákon umožňuje oddlužení nejen fyzických osob nepodnikatelů, ale i fyzických osob s dluhy pocházejícími z výkonu podnikatelské činnosti (v praxi soudů však docházelo k sanaci podnikatelských závazků již dříve).

Kontaktní formulář

Některé změny v oddlužení od 1.7.2017

13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

 

  • sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení pouze advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou právnickou osobou z rozhodnutí ministerstva, vyjma výjimek uvedených v zákoně. Tím dochází k zamezení situace, kdy insolvenční návrhy sepisovali nekompetentní osoby;
  • cena za sepis návrhu u advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správce bude nově činit 4.000,- Kč bez DPH u jednotlivce, v případě společného oddlužení manželů 6.000,- Kč bez DPH. Nově tak nebudou dlužníci za návrh hradit částky, které v mnohých případech mnohonásobně přesahovaly nyní stanovenou odměnu;
  • přezkum nově u insolvenčního správce.