Insolvence Hradec Králové

Úpadek, jehož právní rámec naleznete v zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon je stavem, kdy jakákoli osoba má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto své závazky není schopna plnit. Domněnky neschopnosti plnit své závazky pak insolvenční zákon dále rozvíjí.

Zákon nabízí základní řešení úpadku ve formě oddlužení, konkursu a reorganizace dle typu osoby.

Úpadek

Oddlužení nabízí řešení úpadku (mnohosti věřitelů) typicky pro fyzické osoby s nepodnikatelskými závazky a při splnění dalších podmínek i podnikatele, kteří mají příjem či jiný zpeněžitelný majetek a za dobu 5 let jsou schopni splatit alespoň 30 % pohledávek svých věřitelů. Při splnění jedné z této základních podmínek dojte k osvobození takové osoby od úhrady zbytku dluhů.

Další způsoby řešení úpadku

Konkurs je řešení úpadku pro fyzické a právnické osoby, při které dochází ke zpeněžení majetku dlužníka bez možnosti odpuštění zbytku neuhrazených dluhů. Typicky se uplatňuje u právnických osob a fyzických osob podnikatelů.

Reorganizace je sanace závazků dlužníka při splnění dalších podmínek insolvenčního zákona.

Články k tématu
04 06 2019

Novelou insolvenčního zákona se od června 2019 stalo oddlužení dostupnější pro širší okruh osob.

13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

Kontaktní formulář