Oddlužení Insolvence Chci oddlužení
Odborná právní pomoc při Vašem oddlužení
Články k tématu
13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

10 02 2015

Od 1.1.2014 insolvenční zákon umožňuje oddlužení nejen fyzických osob nepodnikatelů, ale i fyzických osob s dluhy pocházejícími z výkonu podnikatelské činnosti (v praxi soudů však docházelo k sanaci podnikatelských závazků již dříve).

Kontaktní formulář

Insolvence Hradec Králové

Úpadek, jehož právní rámec naleznete v zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon je stavem, kdy jakákoli osoba má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto své závazky není schopna plnit. Domněnky neschopnosti plnit své závazky pak insolvenční zákon dále rozvíjí.

Zákon nabízí základní řešení úpadku ve formě oddlužení, konkursu a reorganizace dle typu osoby.

Úpadek

Oddlužení nabízí řešení úpadku (mnohosti věřitelů) typicky pro fyzické osoby s nepodnikatelskými závazky a při splnění dalších podmínek i podnikatele, kteří mají příjem či jiný zpeněžitelný majetek a za dobu 5 let jsou schopni splatit alespoň 30 % pohledávek svých věřitelů. Při splnění jedné z této základních podmínek dojte k osvobození takové osoby od úhrady zbytku dluhů.

Další způsoby řešení úpadku

Konkurs je řešení úpadku pro fyzické a právnické osoby, při které dochází ke zpeněžení majetku dlužníka bez možnosti odpuštění zbytku neuhrazených dluhů. Typicky se uplatňuje u právnických osob a fyzických osob podnikatelů.

Reorganizace je sanace závazků dlužníka při splnění dalších podmínek insolvenčního zákona.