Oddlužení Insolvence Chci oddlužení
Odborná právní pomoc při Vašem oddlužení
Články k tématu
13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

10 02 2015

Od 1.1.2014 insolvenční zákon umožňuje oddlužení nejen fyzických osob nepodnikatelů, ale i fyzických osob s dluhy pocházejícími z výkonu podnikatelské činnosti (v praxi soudů však docházelo k sanaci podnikatelských závazků již dříve).

Kontaktní formulář

Odkazy

Stránky Ministerstva spravedlnosti ČR:
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx

Insolvenční rejstřík:
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Informace o mimosoudním řešení sporu

V případě, že klient advokáta vystupuje při poskytování právních služeb jako spotřebitel, má právo se s návrhem na případné mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb (pokud nebyl spor vyřešen přímo s advokátem) obrátit na Českou advokátní komoru, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.cak.cz. Návrh na takové řešení může podat pouze spotřebitel (ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).