Odkazy

Stránky Ministerstva spravedlnosti ČR:
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx

Insolvenční rejstřík:
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Informace o mimosoudním řešení sporu

V případě, že klient advokáta vystupuje při poskytování právních služeb jako spotřebitel, má právo se s návrhem na případné mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb (pokud nebyl spor vyřešen přímo s advokátem) obrátit na Českou advokátní komoru, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.cak.cz. Návrh na takové řešení může podat pouze spotřebitel (ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Články k tématu
04 06 2019

Novelou insolvenčního zákona se od června 2019 stalo oddlužení dostupnější pro širší okruh osob.

13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

Kontaktní formulář