Naše AK

Naše advokátní kancelář, se specializací mimo jiné v oblasti úpadkového práva, se zabývá agendou v oblasti občanského, pracovního a podnikového práva. Služby poskytujeme tuzemským i zahraničním klientům.

Spolupracujeme s advokátní kanceláří advokáta a insolvenčního správce Mgr. Radana Vencla, sídlem v Hradci Králové, jehož advokátní kancelář nabízí tuzemským i zahraničním klientům kvalitní právní služby se zaměřením na oblasti obchodního, občanského, pracovního, správního, stavebního a finančního práva.

Tato spolupráce a kombinace uvedených právních oblastí umožňuje nabídnout široké spektrum právních služeb, jejichž odbornost je garantována nejen teoretickými znalostmi právního systému České republiky, nýbrž i nenahraditelnými praktickými zkušenostmi získanými zastupováním v řadě soudních sporů či poskytováním právní pomoci při realizaci významných obchodních případů, investic či nových podnikatelských záměrů.

Články k tématu
04 06 2019

Novelou insolvenčního zákona se od června 2019 stalo oddlužení dostupnější pro širší okruh osob.

13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

Kontaktní formulář