„Osobní bankrot“ čili oddlužení?

03 10 2014

Oddlužení je v současné době jedním z typických způsobů sanace dluhů fyzických osob. Laické veřejnosti a tedy adresátům tohoto institutu je spíše známo pod názvem „osobní bankrot“. 

Uvedené sousloví je však pouhým mediálním ekvivalentem zákonného výrazu úpadek, jehož možným řešením je právě oddlužení. Osobní bankrot tedy můžeme chápat jako zobecněné označení stavu úpadku, kdy má dlužník (zej. fyzická osoba) více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

Osobní bankrot a co to znamená?

Zákonným odrazem řešení osobního bankrotu je stav, kdy je soudem zjištěn úpadek dlužníka a takové osobě ustanoven insolvenční správce. V návaznosti na znění insolvenčního návrhu dlužníka a dalších okolnostech pak závisí, jakým způsobem bude úpadek – osobní bankrot – řešen (oddlužení, konkurs, reorganizace).

Osobní bankrot nelze zaměňovat se zákonným pojmem oddlužení, neboť to již je řešením osobního bankrotu. Osobní bankrot odpovídá zákonnému pojmu úpadku.

Mediální pojem: osobní bankrot

Z podaného vyplývá, že sousloví osobní bankrot budeme v zákoně hledat obtížně. Při komunikaci se soudy je vhodné užívat zákonné výrazy a vyhnout se pojmům užívaných médii. Proto je vhodné vyhledat pomoc u odborníka, který se danou problematikou zabývá.

Články k tématu
04 06 2019

Novelou insolvenčního zákona se od června 2019 stalo oddlužení dostupnější pro širší okruh osob.

13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

Kontaktní formulář