Oddlužení Insolvence Chci oddlužení
Odborná právní pomoc při Vašem oddlužení
Články k tématu
13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

10 02 2015

Od 1.1.2014 insolvenční zákon umožňuje oddlužení nejen fyzických osob nepodnikatelů, ale i fyzických osob s dluhy pocházejícími z výkonu podnikatelské činnosti (v praxi soudů však docházelo k sanaci podnikatelských závazků již dříve).

Kontaktní formulář

Oddlužení fyzických osob podnikatelů

10 02 2015

Od 1.1.2014 insolvenční zákon umožňuje oddlužení nejen fyzických osob nepodnikatelů, ale i fyzických osob s dluhy pocházejícími z výkonu podnikatelské činnosti (v praxi soudů však docházelo k sanaci podnikatelských závazků již dříve).

Předpokladem mimo jiné je, že věřitel takového závazku v řízení s oddlužením vyjádří souhlas či že jde o zajištěné pohledávky. Souhlas věřitele, popř. všech věřitelů před podáním návrhu není třeba.

Praktické dopady

Otázku, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, soud posoudí až v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí (ust. § 403 odst. 2 ins. zákona).

V praxi tedy každá fyzická osoba může podat návrh na povolení oddlužení (osobní bankrot). V případě, že věřitel pohledávky z výkonu podnikání s oddlužením nesouhlasí (tedy s osvobozením od případného zbytku neuhrazeného dluhu), musí aktivně vyjádřit nesouhlas s oddlužením takového osoby a podat námitku proti přijetí oddlužení. Pokud věřitel pohledávky z výkonu podnikání dlužníka do skončení schůze věřitelů námitku nepřípustnosti oddlužení nevznese, nastává fikce jeho souhlasu s oddlužením dlužníka (např. rozhodnutí 3 VSPH 517/2014 ze dne 18.7.2014).