Oddlužení fyzických osob podnikatelů

10 02 2015

Od 1.1.2014 insolvenční zákon umožňuje oddlužení nejen fyzických osob nepodnikatelů, ale i fyzických osob s dluhy pocházejícími z výkonu podnikatelské činnosti (v praxi soudů však docházelo k sanaci podnikatelských závazků již dříve).

Předpokladem mimo jiné je, že věřitel takového závazku v řízení s oddlužením vyjádří souhlas či že jde o zajištěné pohledávky. Souhlas věřitele, popř. všech věřitelů před podáním návrhu není třeba.

Praktické dopady

Otázku, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, soud posoudí až v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí (ust. § 403 odst. 2 ins. zákona).

V praxi tedy každá fyzická osoba může podat návrh na povolení oddlužení (osobní bankrot). V případě, že věřitel pohledávky z výkonu podnikání s oddlužením nesouhlasí (tedy s osvobozením od případného zbytku neuhrazeného dluhu), musí aktivně vyjádřit nesouhlas s oddlužením takového osoby a podat námitku proti přijetí oddlužení. Pokud věřitel pohledávky z výkonu podnikání dlužníka do skončení schůze věřitelů námitku nepřípustnosti oddlužení nevznese, nastává fikce jeho souhlasu s oddlužením dlužníka (např. rozhodnutí 3 VSPH 517/2014 ze dne 18.7.2014).

Články k tématu
04 06 2019

Novelou insolvenčního zákona se od června 2019 stalo oddlužení dostupnější pro širší okruh osob.

13 06 2017

Od 1.7.2017 doznává insolvenční zákon změn, které se týkají též oddlužení. Níže jsou uvedeny některé významné změny, které se týkají institutu oddlužení:

Kontaktní formulář